Beelden zijn makkelijk te begrijpen. In één oogopslag kan er meer en duidelijker gecommuniceerd worden dan met één zin. Een filmpje dus om duidelijk te maken hoe het leven in een woonzorgcentrum er echt aan toe gaat.